Algemene voorwaarden

Per 28 november 2018

Artikel 1 – definitiea

Artikel 2 – toepassing algemene voorwaarden

Artikel 3 – overeenkomst

Artikel 4 – kwaliteit diensten

Artikel 5 – tarieven en wijze van opwaarderen

Artikel 6 – internationale telefoon-, (electronische) opwaardeer- en simkaarten

Artikel 7 – onderhoud

Artikel 8 – buitengebruikstelling

Artikel 9 – aansprakelijkheid Lebara

Artikel 10 – aansprakelijkheid klant

Artikel 11 – bescherming persoonsgegevens

Artikel 12 – geschillenregeling

Artikel 13 – toepasselijk recht

Artikel 14 – data roaming

Artikel 15 – mobiel internet