Privacybeleid

 Dit Privacybeleid treedt in werking op 24 mei 2018.

Algemeen
Wij onderkennen het belang van goede bescherming van uw persoonsgegevens en van verwerking ervan volgens de wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in alle landen waar Lebara actief is.

De algemene handelswijze van Lebara als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens, inclusief de manier waarop we deze gegevens verzamelen, gebruiken en met anderen delen, wordt hieronder uiteengezet in dit Privacybeleid.

Lebara bestaat uit alle bedrijfsonderdelen binnen de Lebara Groep, inclusief Lebara Ltd, Lebara B.V. en haar directe en indirecte dochterondernemingen.

Welke persoonsgegevens ontvangen wij?
Wij moeten bepaalde gegevens ontvangen of verzamelen om onze diensten te kunnen uitvoeren, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen. Dat geldt ook wanneer u onze diensten opvraagt of gebruikt.  Welke soorten gegevens wij ontvangen en verzamelen, hangt af van de dienst die u gebruikt en hoe u deze gebruikt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen of van u ontvangen als individu maar ook andere gegevens die in bepaalde omstandigheden, voor verschillende doeleinden, persoonlijk identificeerbaar kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld:

Gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt

Naar personen herleidbare gegevens
Gegevens aan de hand waarvan uw identiteit herleid kan worden, zoals uw volledige naam, uw geboortedatum en uw geslacht.

Contactgegevens
Gegevens waarmee wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw huisadres, zakelijk adres/werkadres, e-mailadres, telefoonnummer.

Betalings- en factureringsgegevens
Gegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken die worden gedaan voor het afnemen van diensten bij ons, zoals factuuradres, betalingsgegevens, uw bankgegevens en betaalkaartgegevens.

Gegevens die wij kunnen verzamelen

Ken-uw-Klant- en verificatiegegeven
Gegevens die worden gedeeld met of verkregen van derden, zoals kredietbeoordelingsbureaus, fraudepreventiebureaus, commercieel beschikbare gidsen en openbare bronnen.

Gebruiks-, apparaat- en technische gegevens  
Informatie over uw gebruiksactiviteiten binnen onze diensten en onze websites, zoals uw instellingen, communicaties, online zoekopdrachten, uw browsertype en -taal, browsergeschiedenis, bezochte websites, locatiegegevens, uw gebruik van mobiele applicaties, type mobiel apparaat, verbruikte data, IP-adres, paginaweergaven, muisklikken, toegangstijden, adressen van gelieerde websites, besturingssysteem van uw computer.

Beheer van uw account(s)
Gegevens over communicaties met de klantenservice, opwaardeerhistorie, gespreks- en sms-historie, transcripties van live chats, uw voorkeuren en interesses.

Cookies en andere sitegegevens
Cookies en soortgelijke sitegegevens om onze websites te beheren en onze online diensten te leveren, ook om uw ervaringen te verbeteren, te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, onze diensten aan te passen en uw keuzes te onthouden, zoals uw taalvoorkeuren of locaties. We kunnen ook cookies gebruiken om u relevante inhoud met betrekking tot onze diensten te tonen

Waarom en hoe verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk voor het leveren van onze diensten waar u om hebt verzocht, in het bijzonder:
a)       om contact met u op te nemen wanneer dat nodig is;
b)      om bestellingen, transacties of overeenkomsten die u met ons aangaat, uit te voeren, en om betalingen die u verricht, te verwerken;
c)       om uw identiteit te verifiëren, en om te controleren of u een geautoriseerd gebruiker van onze diensten bent;
d)      om criminaliteit en fraude te helpen voorkomen;
e)      om marktrapporten en statistische analyses te genereren;
f)        om waarschuwingen en meldingen te verzenden;
g)       om u te informeren over updates en nieuwe functies van onze diensten en over nieuwe diensten van ons;
 
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in verband met marketing, verbetering of ontwikkeling van onze producten of diensten, om veiligheids- en beveiligingsredenen, of wettelijke vereisten anders dan in verband met uw overeenkomst of verzoek; wij doen dit op basis van legitieme belangen van ons of een derde partij, of met uw toestemming.
 

Cookies en andere sitegegevens
Wij verzamelen gegevens op basis van uw bezoeken aan onze websites en uw gebruik van onze diensten om ons te helpen statistieken over gebruik en effectiviteit te verzamelen, uw ervaring te personaliseren, onze interacties met u op u toe te snijden en onze producten en diensten te verbeteren. We doen dit door gebruik te maken van verschillende technologieën, zoals scripts, tags, Local Shared Objects (Flash-cookies), Local Storage (HTML5)-bakens en ‘cookies’.
 
Een cookie is een stukje informatie dat een website naar uw browser kan sturen en dat vervolgens op uw computer kan worden opgeslagen als een tag waarmee uw computer kan worden geïdentificeerd. Hoewel cookies vaak alleen worden gebruikt om het gebruik (zoals het aantal bezoeken en de duur van bezoeken) en de effectiviteit van de website te meten en om het navigatie- of gebruiksgemak te vergroten, en als zodanig niet aan persoonsgegevens worden gekoppeld, worden ze soms ook gebruikt om de ervaring van een bekende bezoeker van een website te personaliseren door een koppeling te maken met profielinformatie of gebruikersvoorkeuren. In de loop der tijd biedt deze informatie waardevolle inzichten om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.
 
Cookies worden doorgaans ingedeeld in ‘sessiecookies’ en ‘permanente cookies’. Sessiecookies helpen u efficiënt door de website te navigeren en houden uw voortgang van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd naar gegevens die u al tijdens het huidige bezoek hebt verstrekt, of naar gegevens die nodig zijn om een transactie te kunnen voltooien. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en gewist wanneer de webbrowser wordt afgesloten. Permanente cookies, daarentegen, slaan gebruikersvoorkeuren op voor het huidige bezoek en voor latere bezoeken. Ze worden naar de vaste schijf van uw apparaat geschreven en werken nog steeds wanneer u uw browser opnieuw opstart. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van permanente cookies om uw taalkeuze en het land waar u woont, vast te leggen.
 
Wanneer u onze websites of online diensten bezoekt, kunt u mogelijk uw voorkeuren instellen met betrekking tot cookies en andere soortgelijke sitegegevens. Dit doet u door gebruik te maken van de opties die u worden geboden door uw webbrowser of door Lebara. Als een cookiemanager is geïmplementeerd door Lebara, dan wordt dat weergegeven bij uw eerste bezoek aan onze website. Het gebruik van de cookievoorkeuren resulteert niet in verwijdering van cookies die zich al op uw apparaat bevinden. U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen, inclusief het verwijderen van cookies die zich al op uw apparaat of in uw webbrowser bevinden (meestal via ‘Instellingen’ of ‘Voorkeuren’). Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt in de instellingen van uw browser of apparaat, sommige van onze diensten mogelijk niet goed werken.
 
Marketinggegevens
Wij willen u graag informatie sturen over producten en diensten van ons en andere bedrijven binnen de Lebara Groep waar u mogelijk belangstelling voor hebt. Sommige informatie kan voor u worden gepersonaliseerd op basis van de ontvangen gegevens over u en uw voorkeuren. Zo kunnen we zorgen voor de beste klantervaring en een adequate en efficiënte marketing. Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal, kunt u zich altijd later afmelden. U hebt op ieder moment het recht ons te laten weten dat wij geen contact meer met u moeten opnemen voor marketingdoeleinden of geen gegevens van u meer mogen verstrekken aan andere leden van de Lebara Groep.
Als u niet meer benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u uw voorkeuren binnen uw account altijd wijzigen onder ‘Mijn Lebara’ op onze website. Ook kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice. U kunt zich ook afmelden door op de afmeldlink te klikken of de instructies te volgen die staan in een e-mailbericht of sms-bericht dat naar u is verzonden. Houd er rekening mee dat een afmeldverzoek weliswaar onmiddellijk wordt verwerkt, maar dat het tot 48 uur kan duren voordat het daadwerkelijk van kracht wordt.  
 
Delen van persoonsgegevens
Als internationale onderneming kunnen wij gegevens van u delen met onze dochterondernemingen over de hele wereld en deze gegevens wereldwijd doorsturen naar landen waar wij in overeenstemming met dit Privacybeleid zakendoen. Bij dochterondernemingen waarin Lebara een meerderheidsbelang heeft, verlenen wij alleen toegang tot persoonsgegevens wanneer dat echt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze toegang wordt verleend. In sommige gevallen maakt Lebara gebruik van leveranciers en zakenpartners die in verschillende landen zijn gevestigd om namens Lebara persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, te analyseren en anderszins te verwerken.

Waar van toepassing, kan Lebara uw persoonsgegevens ook delen met geselecteerde leveranciers en zakenpartners om ons te helpen u te voorzien van producten of diensten, of om aan uw verzoeken te voldoen.

Met uw toestemming kan Lebara uw persoonsgegevens ook met andere partijen delen.

Als Lebara besluit om bedrijfsactiviteiten in een land te verkopen, te kopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren, kunnen bij een dergelijke transactie persoonsgegevens aan potentiële of daadwerkelijke kopers worden verstrekt of kunnen dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Lebara zal bij dit soort transacties een passende bescherming van persoonsgegevens eisen.

Houd er rekening mee dat in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten openbaargemaakt dienen te worden op grond van gerechtelijke acties, bevelen of procedures. We kunnen persoonsgegevens van u ook delen om de rechten of eigendommen van Lebara, onze zakelijke partners, leveranciers en klanten en anderen te beschermen wanneer we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat dergelijke rechten of eigendommen zijn of kunnen worden aangetast.
 
Internationale doorgiften van persoonsgegevens
Door het internationale karakter van Lebara worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven tussen verschillende dochterondernemingen en aan derden in de landen waar wij zakendoen.

Mocht voor het verlenen van onze diensten doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte vereist zijn, dan zullen wij dit alleen doen met een passend niveau van bescherming van de grondrechten van de betrokkenen, in overeenstemming met de AVG.

Wij zorgen ervoor dat alle dochterondernemingen en zakenpartners buiten de EER uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verwerken. Waar nodig implementeert Lebara door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of soortgelijke contractbepalingen in andere rechtsgebieden.
 
Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?
Wij doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen en de juistheid ervan in stand te houden. Lebara treft redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om ons te helpen uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik en openbaarmaking. We versleutelen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonlijke informatie, zoals creditcardgegevens, wanneer we deze informatie via internet verzenden. We eisen ook van onze leveranciers dat ze dergelijke informatie beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik en openbaarmaking.

Wij slaan bijvoorbeeld uw persoonsgegevens op in computersystemen met beperkte toegang die zich bevinden in faciliteiten waartoe de toegang ook beperkt is en die volledig beveiligd zijn.

Houd er rekening mee dat communicatie via internet niet altijd veilig is, ook niet wanneer deze versleuteld is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonsgegevens als dat buiten onze invloedssfeer ligt.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, zoals uw inloggegevens of uw persoonsgegevens die u via internet met ons deelt.
 
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, waaronder het aan u leveren van onze diensten, het voldoen van de beveiliging van onze verwerking aan de verplichtingen van wet- en regelgeving (bijv. audits, administratie en wettelijke bewaartermijnen), de behandeling van geschillen en voor het instellen en uitoefenen van of verweer voeren tegen juridische claims.
 
Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen, bijwerken of corrigeren. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en tegen onze verwerking van uw gegevens wanneer wij een activiteit uitvoeren in het algemeen belang of legitieme belangen van ons of van derden nastreven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU valt en uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen worden verwerkt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Onder de AVG hebt u mogelijk ook het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, gewist of beperkt en te verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat de rechten die aan u worden verleend, kunnen worden beperkt of vervangen door de toepasselijke wetgeving en door de verplichtingen van Lebara uit hoofde van wet- en regelgeving. Sommige persoonsgegevens zijn ook nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunt u sommige persoonsgegevens van u binnen uw account wijzigen onder ‘Mijn Lebara’ op onze website en, in geval van mobiele Lebara-applicaties, bij de applicatie-instellingen.

De verzoeken moeten hierheen worden gezonden.
 
Gegevens van kinderen

Tenzij anders aangegeven, zijn onze websites, producten en diensten niet bedoeld voor gebruik door kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar.

Alle persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar mogen alleen aan ons worden verstrekt na toestemming van de ouder of voogd.
 
Koppelingen naar websites van derden

Om voor u interactie mogelijk te maken met andere websites (niet van Lebara) waarop u mogelijk een account hebt (zoals socialemediasites), kunnen wij u links aanbieden of toepassingen van derden insluiten waarmee u zich kunt registreren, inloggen of inhoud van onze websites kunt plaatsen.

Uw gebruik van deze links en toepassingen valt onder het privacybeleid van derden. U dient bekend te zijn met het privacybeleid van de websites van derden voordat u de links of toepassingen gebruikt. Lebara is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

Het recht om een klacht in te dienen
Als u vindt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn, dan kunt u een klacht indienen:
⦁ Rechtstreeks bij Lebara door hier contact met ons op te nemen.
⦁ Bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De namen en contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.  
 
Wijzigingen in ons Privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, voegen we boven aan dit Privacybeleid een nieuwe datum toe. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid die van invloed zijn op uw rechten, stellen we u hiervan op de hoogte met een servicemededeling in uw account, op onze website of door een e-mail te sturen naar uw primaire e-mailadres, en zoals anders vereist door toepasselijke wetgeving.

Contact met ons opnemen
Vragen over dit Privacybeleid of over de behandeling van uw persoonsgegevens door Lebara kunnen via ons klantenserviceportaal worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming (in het Engels de Data Protection Officer/DPO) binnen de Groep. Vul a.u.b. het formulier in dat hier verkrijgbaar is.
Of neem schriftelijk contact op:
Lebara
DPO
The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London, England, E1 8DX